Gassymexican and renee dating websites margaret anne florence dating

Rated 4.62/5 based on 725 customer reviews

Er werd steeds sneller geboord, er werden steeds grotere fracks geplaatst en het begrip van de geologie (met name van de locaties van de sweet spots - de gebieden die de hoogste productie opleveren) nam snel toe.

Maar na die tijd waren de verdere toenames van productiviteit vooral cyclisch.

De aantrekkende activiteiten leidden er dit jaar toe dat er weer 30.000 mensen werden aangenomen. Maar een groot aantal mensen heeft, op zoek naar meer zekerheid, deze industrie verlaten.

Het zijn met name de tekorten in chauffeurs en fracking crews en materiaal die op dit moment de groei van VS schalieolieproductie beperken.

De ervaring van de laatste twee jaar leert dat de productie van dit soort putten ongeveer 20-40% lager ligt.

Het is vooralsnog aantrekkelijker dan het alternatief: het boren buiten de beste sweet spots levert een nog veel lagere productie op.

Tot 2014 was de toename in productiviteit vooral structureel.Het wordt steeds waarschijnlijker dat de productie van VS schalie-olie rond 2020 een plateau bereikt.Tegen die tijd zal het vermogen van VS schalie-olie om de olieprijs van een plafond te voorzien significant zijn afgenomen.Daarvoor hebben zij echter een prijs moeten betalen: de hoeveelheid overgebleven boorlocaties in deze gebieden is met name in de Bakken en de Eagle Ford sterk verminderd.Verder boren in de beste sweet spots betekent nu veelal het boren van nieuwe putten tussen bestaande putten in, op relatief korte afstand (infill wells).

Leave a Reply